ייעוץ באשר למסלולים השונים, תכנוני מס וכתיבת חוות דעת מקצועיות ומשפטיות, דיווחים לנאמן, השגת אישורים מקדמיים.