הטבות מס רבות מצויות בחוקי העידוד השונים, בתחומי המו"פ, מיזמים בתחום האנרגיה המתחדשת ותחומי התעשייה, אנג'לים, השכרת דירות מכוח חוק עידוד השכרת דירות. ביטוין של הטבות אלו, הן במענקי השקעה והן בהקלות מס (שיעורי מס מופחתים, פחת מואץ, פטור ממע"מ). סקירה יסודית של החוקים השונים ובחינת הזכאות להטבות ותמריצי מס הנצמחת מכוחן, הנה הכרחית לקבלת החלטות עסקיות המובילות להקלה בנטל המס של הנישום.

אנו מעניקים מעטפת כוללת בכל הנוגע לחוקי העידוד: ייעוץ מקדים בכל הנוגע לזכאות להטבות ותמריצי המס השונים; טיפול בבקשות לקבלת אישורים מראש מרשויות המדינה השונות, ביניהן המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ומרכז ההשקעות; טיפול בקבלת החלטות מיסוי מקדמיות ממחלקת חוקי עידוד ברשות המיסים ובמנהלת; מתן חוות דעת מקצועיות ומשפטיות; ליווי וייצוג הלקוח בדיוני שומות, וכן ליווי וייצוג מול רשויות המדינה.