ייעוץ ומתן חוות דעת באשר לסוגיות העולות מחוק המזומנים ומציאת פתרונות לגיטימיים לנישומים המוגבלים בבנקים ולעסקים המתנהלים בשוטף באמצעות מזומנים.