ליווי עסקאות M&A – גיבוש מתווה העסקה, לצורך מקסום יתרונות המס החוקיים העומדים לרשות הנישום, תוך התחשבות בהיבט המסחרי של העסקה. ליווי שוטף של העסקה על כלל שלביה, החל משלב גיבוש מו"מ, דרך השלמת העסקה וגיבוש מבנה מס וכלה בהסדרת העסקה מול רשויות המס. ייעוץ באשר לשינויי מבנה, תוך השגת מבנה אופטימלי, הן מיסויית והן כלכלית. טיפול בדיווחים וייצוג מול רשות התאגידים והרשות להגבלים עסקיים, וכן ייצוג בבתי המשפט ככל ונדרש.