תכנוני מס וגיבוש מבני השקעה של יחידים וחברות בהשקעות ופעילויות בחו"ל, מיסוי הכנסות שמקורן בחו"ל, הקמת חברות זרות, ייעוץ בתחום מחירי העברה בעסקאות בינלאומיות של תאגידים רב לאומיים קשורים, ייעוץ וטיפול בחנ"ז וחמי"ז, FATCA, BEPS, גיבוש הסדרי מס, כתיבת חוות דעת מקצועיות ומשפטיות, ייצוג בדיוני שומות. ייעוץ וליווי בהעברות כספים לחו"ל, לרבות התנהלות מול בנקים זרים.