דיווחים לרשויות, הצהרות הון, הסדרת מעמד תושב ישראל ותושב חוץ, סוגיות חישוב מאוחד/ נפרד, דיווחי רווח הון ורווחי שוק ההון, דיווח על השכרת דירות מגורים, הגשת דוחות, פיצויי פיטורין, פרישות, קופ"ג, קרנות השתלמות, נק' זיכוי.