ייעוץ בסוגיות הנוגעות לפסילות ספרים, אי רישום תקבול, שומות על פי מיטב השפיטה, סנקציות, לרבות ייצוג בהליכים ושימועים מול רשויות המס וועדות לקבילות פנקסים.