תיקון 168 לפקודת מס הכנסה העניק הקלות מס לתושבים חוזרים ועולים חדשים, ביניהן פטור ממס רווח הון וממס על הכנסות פאסיביות שנצמחו מחוץ לישראל, לתקופות שנקבעו. ליווי הלקוח בתהליך העלייה או החזרה, ייצוגו בדיונים מול רשות המיסים, כתיבת חוות דעת מקצועיות ומשפטיות, בהתאם לצורך, וקבלת אישורים מקדמיים מרשות המיסים.