תכנון מראש של שלל מהלכים עסקיים, באופן יסודי, חוקי ולגיטימי, במטרה לצמצם ככל האפשר את חבות המס הכוללת של הנישום, תוך התחשבות בהשלכות המיסויות העתידיות של הפעילות העסקית. גיבוי המהלכים העסקיים הננקטים בחוות דעת מקצועיות ומשפטיות.

כחלק מתכנון המס, נעשה שימוש בכלים לגיטימיים רבים העומדים לרשות הנישום, החל מקיזוזי הפסדים, חברות ארנק, יתרות חובה, ריבית רעיונית וחלוקת דיבידנדים ועד לבחירת מיקום גיאוגרפי אופטימלי עבור החברה ואף פתיחת חברות במדינות בעלות מדיניות מס נוחה.

לתכנון מס מקצועי חשיבות רבה, שכן יכול להביא לחיסכון רב בחבות המס, הן באופן ישיר והן בעקיפין, ובכך לרווחה כלכלית משמעותית לנישום. תכנון המס הנו בעל ערך רב הן לתאגידים גדולים והן לעסקים קטנים ויחידים, ועשוי לחסוך לנישום הוצאות רבות לרשויות המס.