ייעוץ בסוגיות מיסוי עקיף –  מע"מ, מכס וכו' – הן בישראל והן בחו"ל, ייצוג מול רשויות המס, גיבוש הסדרי מס, כתיבת חוות דעת מקצועיות ומשפטיות. טיפול בסוגיות מע"מ בשיעור אפס, פטורים בהשכרת דירות מכוח חוק עידוד השכרת דירות, אזור סחר חופשי אילת ועוד.