מטרת נוהל גילוי מרצון, לעודד נישומים שעברו עבירות מס על פי חוקי המס שונים, לתקן את דיווחיהם. סיוע בהגשת בקשות לגילוי מרצון, הן באופן אנונימי ככל שמתאפשר והן בגלוי, וליווי הליכים. ישנה חשיבות רבה לייעוץ מקצועי בהליך, שכן ככל שמאושרת בקשת הנישום לגילוי מרצון, על ידי רשות המיסים, חסין הוא מהליך פלילי לגבי המידע שנמסר על ידו.